Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Singer Songwriter
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Singer Songwriter   Media  
Δευτερεύον είδος
Jazz  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ