Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Vocalist
Κύριο είδος
Latin
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Management  
Δευτερεύον είδος
Indie  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ