Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Publisher
Κύριο είδος
Pop
Language skills
German   English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Agencies & Brands  
Δευτερεύον είδος
Rock  

Το προφίλ μου

We publish audio-visual recordings of pop and contemporary music / performance, currently for Christian Ide Hintze †: CD link love - limited edition DVD "nantzn" - asemantic performative poetry book and CD "viva la poesia"

Εταιρικό προφίλ

The music publishing modena music & media gmbh was founded in 1986 and is represented primarily in the area of pop and contemporary art. Among the main areas of publishing include: - Administration for the artist: Registration and contact to collecting societies - Public Relations: press releases and media contacts - Public Relations: research, releases of view copies, recordings, text and manuscript templates - Legal: contracts, royalties