Mencari penyanyi atau vokalis untuk rakaman studio atau persembahan live

Mencari kualiti suara yang sempurna? Anda telah menghampiri mereka! Gunakan tool carian (di atas) untuk mencari apa yang anda kehendaki dan pastikan anda mencari dulu di ruangan Top 5 di bawah.

Tawaran-tawaran terbaru

 • Mike Longhelt
 • Geoff Rotunno
 • Foxy Vibe
 • Raymond Coats
 • Trace Vanice
 • Dominik Heinz
 • Peter Saltzman
 • Viddoce
 • Sandro Weich
 • TINA Larissa
 • LIVA
 • Wioleta Kościńska
 • Letícia Dias
 • Mike Longhelt
 • jagganath pore
 • Geoff Rotunno

Dikehendaki terkini

 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Country Voice Wanted
 • Country Voice Wanted
 • Always looking for:
 • Strength

Top5 Penawaran vokalis

1
2
3
4

Top5 Vokalis dikehendaki

1
2