Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Audio Engineer   Singer Songwriter   Songwriter   Artist   Vocalist   Music Producer   lyricist   Composer  
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

I write produce and record all my own music .I use protools with a mac .Have also scored music for animation projects for students in plymouth .I've had girl bands cover some songs in dublin .Also worked on the original demos for "hey kid " a song which later became a hit for "Mat" from pop band busted as a solo project which was used in a film .Though the version I did was with a girl band.I make music every day and never stop writing .I have a huge amount of songs still to record.I have also supplied songs to jerome ramsons projects

Εταιρικό προφίλ