Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Singer Songwriter
Κύριο είδος
Rock
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist   Composer   Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Pop  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ