Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Booking
Κύριο είδος
World
Language skills
English   French   Italian  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Promotion   Organization  
Δευτερεύον είδος
Jazz   World   Folk  

Το προφίλ μου

Since 2007

Εταιρικό προφίλ

Live Music With Roots Folk, World, Jazz Artists Live Music | World Music | International Promotion & Booking | Artist Coaching & Branding For concert offers, do not hesitate to contact me. Visit our website at: http://www.music4you.nu