Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Record Label
Κύριο είδος
Reggae
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Record Label  
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

Kos Dillon

Εταιρικό προφίλ

Music Production & Management