Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Artist
Κύριο είδος
Pop
Language skills
Russian   Italian   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist   Vocalist   Singer Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Rock   Indie   Blues   Chanson  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ