Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Singer Songwriter
Κύριο είδος
Pop
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist  
Δευτερεύον είδος
Jazz  

Το προφίλ μου

I've studied 4 years Jazz and Pop Music at university. Than I studied 2 more years Music Education. I‘m working as a singer and composer in different band projects and I have a Job as a Vocal-Coach in a musicschool. I love composing Popsongs and now I try to get them heard.

Εταιρικό προφίλ