Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Vocalist
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist   Singer Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Rock  

Το προφίλ μου

Singer of the german group "2-PLUGGED" from Bruchsal. Songwriter and pproducer of his oan songs (mainly english, sometimes german).

Εταιρικό προφίλ

Producing since 2001 in his own little studio. Starting with Commodores NOTATOR and a 8 track-machine:-) Reason and Studio One at the moment.