Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
lyricist  
Δευτερεύον είδος
Rock   Rock & Roll  

Το προφίλ μου

I compose and write lyrics in german and english for music in the style of the current pop/rock bands and solo artists.

Εταιρικό προφίλ