Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Remixer & Studio
Κύριο είδος
Dance Electronica
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Music Producer  
Δευτερεύον είδος
Soundtrack  

Το προφίλ μου

Hello! My name ist Stefan Blabensteiner and i am a DJ, musicproducer and audio engineer from austria. It would be great to get in contact with you for jobs.

Εταιρικό προφίλ

Looking always for jobs. I offer: voice recordings (voice mail, audiobook, etc.), vommercials (radio and tv, etc.), mixing, mastering, CD authoring for compilations (to redbook standard), post production (for film, etc.), sound design, audio editing, music production, DJ