Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Hip-Hop
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist  
Δευτερεύον είδος
Rap  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ