Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Composer
Κύριο είδος
Soundtrack
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Music Producer  
Δευτερεύον είδος
Gospel & Religious  

Το προφίλ μου

Based in Texas, Mark S. Crocker presents beautiful soundtracks and catchy melodies that emotionally transport the listener into an imaginative other world. Working in genres ranging from Dramatic and Dangerous to Children and Spiritual, his creative style is a mix of cinematic flavor with both traditional and non-traditional instrumentation. Mark is a published choral arranger, composer, and concert artist, and he's provided background music for several websites, video productions, and even a foreign TV series. Many of his 700+ tracks are listed with various music libraries including Audiosparx, Distrokid, Pond5, and Soundcloud. His music can be listened to and purchased at Spotify, Amazon, Apple Music, iTunes, Pandora, YouTube, Instagram, Facebook, Tidal, and IHeart Radio.

Εταιρικό προφίλ