Perfil

Actividad principal
Productor musical
Género
Hip-Hop
Language skills
Inglés  
Sub-actividades
Record Label   Productor musical  
Sub-género
Rap  

Perfil personal

Perfil de la empresa