Ή χρησιμοποιήστε έναν εξωτερικό λογαριασμό

Σημειώστε ότι αυτό προϋποθέτει ότι έχετε συνδέσει τον Music2Deal λογαριασμό σας με αυτόν το λογαριασμό.