Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Singer Songwriter
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English   Italian   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist   Singer Songwriter   Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Jazz  

Το προφίλ μου

My purpose as an artist is to share and divulge awareness, in searching the right comprehension on being ONE in this world, in searching the wealth we all poses inside opposed to outside, of growing into a life of love and giving with the least damage, being always aware that we are here for a spec of a second and that there is a whole deep prospective this modern life has forgotten. I myself am in the procedure to this heeling path. Nati Maimone https://www.reverbnation.com/natimaimone/song/21187756-lost-my-faith PS I am willing to tour worldwide, speak 3 languages.

Εταιρικό προφίλ