Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Rock
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist  
Δευτερεύον είδος
World  

Το προφίλ μου

Songwriter and musician.

Εταιρικό προφίλ