Mencari penyanyi atau vokalis untuk rakaman studio atau persembahan live

Mencari kualiti suara yang sempurna? Anda telah menghampiri mereka! Gunakan tool carian (di atas) untuk mencari apa yang anda kehendaki dan pastikan anda mencari dulu di ruangan Top 5 di bawah.

Tawaran-tawaran terbaru

 • Rick Williams
 • Sheryl Gambo
 • Geoff Rotunno
 • Kate Thomas
 • Robyn West
 • Christian Deussen
 • Raymond Coats
 • Robyn West
 • Robyn West
 • Robyn West

Dikehendaki terkini

 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Singer wanted for production
 • Always looking for:
 • Always looking for:

Top5 Penawaran vokalis

1
2
3
4
5

Top5 Vokalis dikehendaki

1