Mencari penyanyi atau vokalis untuk rakaman studio atau persembahan live

Mencari kualiti suara yang sempurna? Anda telah menghampiri mereka! Gunakan tool carian (di atas) untuk mencari apa yang anda kehendaki dan pastikan anda mencari dulu di ruangan Top 5 di bawah.

Tawaran-tawaran terbaru

 • Rick Williams
 • Sheryl Gambo
 • Margie
 • Robin West
 • Wioleta Kościńska
 • Piapi
 • Letícia Dias
 • Mike Longhelt
 • Robin West
 • jagganath pore

Dikehendaki terkini

 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • groovy summer
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Gain exposure with RISUR
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:

Top5 Penawaran vokalis

1

Top5 Vokalis dikehendaki