Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Indie
Language skills
French  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Singer Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Rock  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ