Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
DJ
Κύριο είδος
House
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Music Producer   Artist   Audio Engineer  
Δευτερεύον είδος
Techno   Hip-Hop  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ