Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Language skills
English   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

Songwriter based in Hamburg, Germany. Looking for bands and artists to perform my songs. Genre: Pop, Rock, Blues

Εταιρικό προφίλ