Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
German Schlager
Language skills
English   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Children's Music   Pop   Country  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ