Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Music Producer   Vocalist   Composer   Remixer & Studio   Singer Songwriter   Recording Studio  
Δευτερεύον είδος
Rock   Dance Electronica   Instrumental   Brit-Pop   Alternative   Soundtrack  

Το προφίλ μου

Studio - Producer Remixer Singer / Songwriter

Εταιρικό προφίλ

Studio, Producer Remixer Singer / Songwriter