Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist   Songwriter   Composer  
Δευτερεύον είδος
Alternative  

Το προφίλ μου

Hello, my name is Joschi (Johannes Schmidt) and I am a passionate songwriter and create my music on the computer with Ableton Live. I'm a full-time teacher and would be happy if bands or singers sing my songs or if they are used for media products.

Εταιρικό προφίλ