Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Singer Songwriter
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Composer  
Δευτερεύον είδος
Instrumental  

Το προφίλ μου

Singer (solo and choir), instrumentalist (guitar, Indian sitar, percussion), composer, arranger. Music classes.

Εταιρικό προφίλ

Working as a freelancer.