Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Country
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος
Easy Listening  

Το προφίλ μου

I'm a mature aged singer songwriter with more than 50 years experience performing music of all genres from rock, country, originals, old time, theatre and more. I still play over 200 concerts per year but for 30 years now I've written songs and now I want to expose them to the Industry. Hopefully this site can provide a vehicle for that. If you're a record company with artists looking for new tunes or a recording artist looking for original material, check out my five offers. Contact me if you like the tunes. I have lots more.

Εταιρικό προφίλ