Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Composer
Κύριο είδος
Instrumental
Language skills
Polish   French   English   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

ZarahLii

Εταιρικό προφίλ

ZarahLii started to play the piano whe she was 14 years old. Bored by playing only from piano sheets she composed three years later her first pieano piece "tears in the rain". Since then she composed several other tracks and is working together with music producers, DJ's and singers etc. Right now, she is focusing on media and film composing. "Music is the way that I am thinking." - ZarahLii