Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Singer Songwriter
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist   Vocalist   Media   Songwriter   Composer  
Δευτερεύον είδος
Rock   Rock & Roll   Funk   Blues   Soul  

Το προφίλ μου

I am an austrian musician who loves to make music live on stage. As a singer/songwriter I daresay that I have already delighted large crowds. I gained stage experience in numerous small events but also at events in large event locations. (e.g. Wiener Hofburg, Donauinselfest) With piano, guitar and singing I have developed a love for sundry genres. From blues to soul to pop-rock. Music is the language everyone can understand, so lets start talking.

Εταιρικό προφίλ