Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Rock
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Artist  
Δευτερεύον είδος
Blues  

Το προφίλ μου

Studies at Innsbruck Universtity MD. DDS. Singing,English,Italian.

Εταιρικό προφίλ

Singer ,Songwriter,Rythmguitarist recording own songs with own band.Johnny M.and the Toothbreakers.the finest Smallrockband in the Land.