Κύρια δραστηριότητα
Publisher
Κύριο είδος
Unclassifiable
Language skills
English   German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Music Producer   other   Songwriter   Record Label   Publisher  
Δευτερεύον είδος

Εταιρικό προφίλ

Premium Production Music with worldwide dependances. Universal Publishing Production Music owns more than 300.000 tracks available for licensing worldwide without timelimit

Το προφίλ μου

Andreas Lautner Director A&R / Digital Media Marc Buehler Director Sales-Marketing TV & Film Markus Wenzel - Managing Director