Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Vocalist
Κύριο είδος
Pop
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
lyricist   Singer Songwriter   Songwriter   Artist   Vocalist  
Δευτερεύον είδος
R&B   Rap   Classical  

Το προφίλ μου

songwrite, vocalist9modern, classical), actress

Εταιρικό προφίλ