Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Composer
Κύριο είδος
Instrumental
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Remixer & Studio  
Δευτερεύον είδος
Jingles  

Το προφίλ μου

Composer with over 30 years of professional experience.

Εταιρικό προφίλ