Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Vocalist
Κύριο είδος
Pop
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Singer Songwriter  
Δευτερεύον είδος
Pop   Reggae   Rock  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ