Mencari dan menilai lagu

Lagu-lagu untuk artis atau projek dan lagu yang dicari oleh penulis lagu, komposer, dan lain-lain pihak. Gunakan tool carian (di atas) dan semaklah apa keperluan anda terutama di ruangan Top 5 di bawah.

Tawaran baru

 • Cypher, prologue
 • G.O.A.T.
 • Thin Ice Voices 1
 • Spring
 • Brighton Scene 5
 • Synth and Piano
 • Requiem
 • Desire
 • Who Knew
 • Wind-Drifter
 • Lettin' Go
 • There is a fire burning (in my soul)
 • NEW LIFE and feel
 • Jenny from the Block
 • Ain't my Mama
 • We can break the chains !!!

Dikehendaki terkini

 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Songs wanted
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Exploring the Italian Trap Scene
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:

Top5 Penawaran lagu

1
2
3
4
5

Top5 Lagu-lagu dikehendaki

1
2