Mencari dan menilai lagu

Lagu-lagu untuk artis atau projek dan lagu yang dicari oleh penulis lagu, komposer, dan lain-lain pihak. Gunakan tool carian (di atas) dan semaklah apa keperluan anda terutama di ruangan Top 5 di bawah.

Tawaran baru

 • REGI WEKING - HELLO MY DARLING
 • MALAYSIA KU CINTAI
 • Kayalan Dalam Mimpi
 • SOLID LIKE A ROCK
 • SHE LIKES THE BUZZ
 • DO U WANNA FREAK
 • Ich bin nur ein Traum
 • Traumprinz
 • Achterbahn der Gefühle
 • Diese verdammte Sehnsucht
 • Mit Dir

Dikehendaki terkini

 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • New Music
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:
 • Always looking for:

Top5 Penawaran lagu

1
2
3
4
5

Top5 Lagu-lagu dikehendaki