Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Music Producer
Κύριο είδος
Metal
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

im are drummer and music producer

Εταιρικό προφίλ