Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Composer
Κύριο είδος
Instrumental
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Film/TV  
Δευτερεύον είδος
Soundtrack  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ