Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Business Services
Κύριο είδος
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ

We are empowering labels, brands & artists, we offer a bespoke Label Services solution, enabling our international clients to connect with the Greek market.