Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Pop
Language skills
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος
Country  

Το προφίλ μου

Looking for artists to take on my song

Εταιρικό προφίλ