Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Artist
Κύριο είδος
Rock
Language skills
German  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος
Alternative  

Το προφίλ μου

Carlo Gartenmann is a singer, guitarist and composer at flector.

Εταιρικό προφίλ

flector is a band in the genre "spherical, psychedelic hard rock". It was founded in 2017 and has been on the stages of Switzerland since 2018 and hopefully soon to be seen and heard in neighboring countries. flector composes all songs without exception.