Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Unclassifiable
Language skills
English  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος

Το προφίλ μου

I am an old (born 1947) medically disabled (since 1983) songwriter from St. Catharines, Ontario, Canada. Looking for publishers, recording and/or performing artists (several different genres),

Εταιρικό προφίλ