Προφίλ

Κύρια δραστηριότητα
Songwriter
Κύριο είδος
Chanson
Language skills
French  
Δευτερεύουσες δραστηριότητες
Δευτερεύον είδος
Chanson  

Το προφίλ μου

Εταιρικό προφίλ